Untitled Document
ข้อมูลส่วนตัวผู้ติดต่อเพื่อขอราคา
...............................................................................................................................................................
ชื่อผู้ติดต่อ
    บริษัทผู้ติดต่อ  
โทรศัพท์     เบอร์มือถือ  
อีเมล์
         
ข้อมูลเครื่องจักรและสถานที่ทำงาน
...............................................................................................................................................................
สถานที่ทำงาน
    ทำงานที่ความสูง    
ประเภทงาน     ระยะเวลาใช้งาน    
ประเภทรถ   รุ่นที่ต้องการ (ถ้าทราบ)  
...............................................................................................................................................................
   


 

2/4 Moo 2 Namdang-Bangplee, Bangplee Yai, Bangplee, Samutprakan 10540 Tel: 02-753-7007